τριτοπρόσωπος

τριτοπρόσωπος
-η, -ο, Ν
γραμμ.> 1. αυτός που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τρίτο πρόσωπο
2. (το ουδ. στον πληθ. ως ουσ.) τα τριτοπρόσωπα
ρήματα που απαντούν σε τρίτο ενικό πρόσωπο και τα οποία παίρνουν, στη νέα Ελληνική, ως υποκείμενο μια πρόταση, ενώ στην αρχαία Ελληνική απαρέμφατο ή πρόταση
3. φρ. «τριτοπρόσωπα ρήματα» — τα τριτοπρόσωπα.
επίρρ...
τριτοπροσώπως Μ
με εκφορά στο τρίτο πρόσωπο.
[ΕΤΥΜΟΛ. < τρίτος + -πρόσωπος (< πρόσωπον), πρβλ. α-πρόσωπος, μονο-πρόσωπος].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • τριτοπρόσωπος — η, ο αυτός που δηλώνει το τρίτο πρόσωπο της γραμματικής: Τριτοπρόσωπα ρήματα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • πρόσωπο — Μέρος της κεφαλής που βρίσκεται κάτω από το μπροστινό τμήμα του κρανίου. Ο σκελετός του αποτελείται από 6 ζυγά οστά (άνω γνάθος, ζυγωματικό οστό, δακρυϊκό οστό, ρινικό οστό, κάτω ρινική κόγχη, υπερώιον) και από δύο μονά (κάτω γνάθος και ύνις)· τα …   Dictionary of Greek

  • τριτοπροσώπως — Μ επίρρ. βλ. τριτοπρόσωπος …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”